Fujian GuanMu Jib Crane Electronic Commerce Factory
Address : Room 2009, No. 370, Lane 960, XiZhuo Industrial Zone, BaiNou Road, Xiamen, Fujian, China
Work Time : 9:00-18:00(Beijing time)
Customer Manager
Carol Wang
Get in touch with us
Contact Person : Carol Wang
Characters Remaining(20/3000)